RODO
KOŁO EMERYTÓW PSP
NSZZ Solidarność
Statystyki
Licznik Odwiedzin
Dzisiaj42
Wczoraj119
Wizyt w tygodniu161
Wizyt w miesiącu2436
Łącznie wizyt124381

VCNT - Visitorcounter
Kalendarz
Zegar
POGODA

Załącznik do wytycznych Komendanta Głównego

Państwowej Straży Pożarnej w sprawie

organizacji ochrony danych osobowych
w jednostkach organizacyjnych PSP

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (87-500 Rypin, ul. Strażacka 4,  tel. 54 2803737, fax. 542809153, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (dane kontaktowe: 87-500 Rypin, ul. Strażacka 4 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO
  |– w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami Pani danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania,
  a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Posiada Pani/Panu prawo do

1)      żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia  lub  ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

2)      wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 5310300, fax. 225310301,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22

ust. 1   i 4    RODO