RODO
KOŁO EMERYTÓW PSP
NSZZ Solidarność
Statystyki
Licznik Odwiedzin
Dzisiaj35
Wczoraj95
Wizyt w tygodniu35
Wizyt w miesiącu1515
Łącznie wizyt120480

VCNT - Visitorcounter
Kalendarz
Zegar
POGODA

powitanie2

 

tel. (54) 280 37-37 (54) 280 91-53 Herb

woj. kujawsko-pomorskie
ul. Strażacka 4, 87-500 Rypin


TELEFONYALARMOWE:     998    112

Poradnik „Hymn Polski” czyli jak śpiewać z szacunkiem i bez błędów

Poradnik pt. „Hymn Polski” jest dostępny w formie pliku do czytania i do samodzielnego wydrukowania tutaj

SZKOLENIE POCZTÓW SZTANDAROWYCH JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH POWIATU RYPIŃSKIEGO

8 grudnia 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Rypinie odbyło się szkolenie z zakresu musztry dla składów pocztów sztandarowych i dowódców uroczystości dla druhów Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu rypińskiego. Zajęcia obejmowały wykład teoretyczny oraz ćwiczenia praktyczne podczas których doskonalono musztrę min. z zakresu defilady pododdziałów pożarniczych oraz zachowania składów pocztów sztandarowych w trakcie strażackich uroczystości.

Szkolenie przeprowadził Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Rypinie mł. bryg. Dariusz Łęgosz.

 

 

NOWY ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W RYPINIE

W dniu 22 listopada 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Rypinie odbył się uroczysty apel z okazji przyjęcia obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie oraz przyjęcia obowiązków na stanowisku Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Rypinie.

Podczas apelu Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Halak odebrał meldunek o powołaniu na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP od mł. bryg. Andrzeja Góreckiego oraz meldunek               o mianowaniu na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Rypinie od mł. bryg. Dariusza Łęgosz.

Podczas uroczystości ogn. Radosław Fodrowski z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości otrzymał awans na wyższy stopień służbowy oraz za wzorowe wykonywanie zadań służbowych i szczególne osiągnięcia w służbie nagrodę pieniężną Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego otrzymał st. asp. Krzysztof Filipski.

Uroczystość była również okazją do przekazania dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem łodzi ratowniczej 6-cio osobowej wraz z przyczepą i silnikiem zaburtowym którą zakupiono ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Akt przekazania wręczył Prezesowi OSP w Długiem dh Leszkowi Gurzkowskiemu Kujawsko - Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Halak, Dyrektor Biura Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Pan Tomasz Łapisz oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski

W uroczystości udział wzięli:
nadbryg. JANUSZ HALAK – Kujawsko – Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
• mł. bryg. JACEK KACZMAREK - Zastępca Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

•  TOMASZ ŁAPISZ - Dyrektor Biura Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

•   bryg. ROBERT WIŚNIEWSKI– Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we

Włocławku.

•  insp. PAWEŁ CICHACKI - Komendant Powiatowy Policji

•  PAWEŁ GRZYBOWSKI - Burmistrz Miasta Rypin

•  PIOTR CZARNECKI - Wicestarosta Powiatu Rypińskiego

•  KRZYSZTOF CEGŁOWSKI - Przewodniczący Rady Powiatu

•  DARIUSZ GÓRSKI - Wójt Gminy Wąpielsk

•  dh JAN PANKOWSKI - Prezes ZOP ZOSP RP w Rypinie

•  dh GRZEGORZ DZIERŻYŃSKI - Prezes OSP w Wąpielsku

FILM

 

 

Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków-ratowników OSP w KP PSP w Rypinie

16 listopada 2018 r. zakończyło się organizowane przez KP PSP w Rypinie  „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”.  Realizowane ono było  w systemie weekendowym, w miesiącach wrzesień, październik i listopad br. Wzięli w nim udział druhowie i druhny  z jednostek OSP z terenu powiatu rypińskiego. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do wykonywania podstawowych czynności ratowniczo- gaśniczych w tym do samodzielnego wykonywania założonych czynności w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało 126 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła min: pracy w  sprzęcie ochrony dróg oddechowych, działań prowadzonych podczas pożarów,  powodzi, obsługi specjalistycznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych oraz ogólnych zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ponadto strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli test w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łubiance przygotowujący oraz sprawdzający umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w przypadku występowania dużych obciążeń psychofizycznych (brak widoczności, zadymienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, silny hałas).

13 października br. komisja egzaminacyjna powołana przez Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny, który pozytywnie zaliczyło  31 druhów (w tym 2 kobiety Ukończenie m.in. powyższego szkolenia, posiadanie aktualnych badań lekarskich i ubezpieczenia pozwala strażakom ratownikom z jednostek OSP na bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

 


Jest porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

 

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak - Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność".

Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

 

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Znalezione obrazy dla zapytania czujka na straży twojego bezpieczeństwa

więcej informacji

 

ZDARZENIA

09.11.2018 r.  - BUDYNEK GOSPODARCZY

W dniu 09 listopada ok. godz. 8:37 wpłynęło zgłoszenie o palącym się budynku mieszkalnym w m. Rusinowo gm. Rypin. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano część produkcyjną budynku, w którym znajduje się malarnia proszkowa akcesoriów metalowych objętą pożarem. Brak osób poszkodowanych. Prąd odłączony przez pracowników przez wyłączenie głównego wyłącznika. Pracownicy próbowali ugasić pożar przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia ratownicy zabezpieczeni w sprzęt OUO podali dwa prądy wody w natarciu na objętą pożarem część produkcyjną obiektu. Z chwilą przybycia na miejsce pierwszych zastępów OSP wprowadzono jeden prąd piany ciężkiej. W czasie prowadzenia działań dwóch pracowników poinformowało, że źle się czują. Na miejsce zdarzenia zadysponowano ZRM, a osobom poszkodowanym podano tlen i udzielono wsparcia psychicznego. Po przyjeździe ZRM zostali oni przekazani ratownikom medycznym, po czym zostali zabrani do szpitala. Po zlokalizowaniu pożaru za pomocą wentylatora osiowego zastosowano wentylację w celu oddymienia pomieszczeń. W dachu budynku wykonano otwór wentylacyjny. Przy pomocy kamery termowizyjnej sprawdzono wszystkie pomieszczenia czy nie występują zarzewia ognia. Na tym zakończono działania. W działaniach udział brały Zastępy OSP Kowalki, Sadłowo, Wąpielsk, Długie oraz trzy samochody z KP PSP w Rypinie.

 

08.11.2018 r. - SAMOCHÓD OSOBOWY

W dniu 08 listopada ok godz. 15:20 wpłynęło zgłoszenie o palącym się samochodzie osobowym w m. Urszulewo gm. Skrwilno. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Peugeot całkowicie objęty pożarem. Kobieta podróżująca samochodem opuściła pojazd. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia ratownicy w sprzęcie OUO podali jeden prąd gaśniczy piany ciężkiej na palący się samochód gasząc pożar. Po ugaszeniu pożaru przy użyciu wózka widłowego z pobliskiego tartaku spalony samochód przemieszczono na pobocze, usuwając z jezdni pozostałości. Na tym działania zakończono. W działaniach udział brał Zastęp OSP Rogowo i dwa samochody z KP PSP  w Rypinie.


 

20 lat pracy i służby

8 listopada 2018 roku st. ogn. Marcin Olszewski dyspozytor w Komendzie PSP w Rypinie obchodził 20-lecie pracy i służby.

Z tej okazji w dniu 8 listopada podczas zmiany służbowej Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Grzegorz Łydkowski wraz  z pracownikami Komendy podziękował za dotychczasową pracę i służbę, wręczył list gratulacyjny st. ogn. Marcinowi Olszewskiemu.

Życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

 

SPOTKANIE Z ADMINISTRATORAMI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

W dniu 30 listopada 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie odbyło się spotkanie pod hasłem "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa" z administratorami budynków mieszkalnych wielorodzinnych w powiecie rypińskim. Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy PSP w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski

Tematyką spotkania było omówienie zagadnień związanych z zagrożeniami podczas okresu grzewczego w kontekście obowiązków ustawowych nałożonych na administratorów budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które omówił starszy specjalista ds. kontrolo - rozpoznawczych st. kpt. Mirosław Ochoński oraz tematykę zdarzeń jakie miały miejsce w budynkach mieszkalnych za lata 2017 - 2018 omówił Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Rypinie mł. bryg. Andrzej Górecki.


 

Przekazanie samochodu do OSP Długie

 

W dniu 13 października 2018 roku w Długiem (gm.Wąpielsk) odbyła się uroczystość przekazania średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego VOLVO FLD 3C GBA 3/16. Na uroczystość przybyło wielu gości, a wśród nich m.in.: Starosta Rypiński, Zgórzyński Zbigniew, Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski, Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Sochacki, Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski, Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Czajkowski, Komendant Powiatowy Policji w Rypinie insp. Paweł Cichacki, prezes ZOP ZOSP RP we Rypinie dh Jan Pankowski, zaś Państwową Straż Pożarną reprezentował Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sławomir Herbowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej PSP w Rypinie oraz Komendant Miejski PSP we Włocławku bryg. Robert Wiśniewski. Na uroczystość przybyły także liczne delegacje zaprzyjaźnionych OSP wraz z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele współpracujących służb i instytucji oraz sympatycy, sponsorzy i lokalna społeczność. Podczas uroczystości uroczyście przekazano kluczyki do nowego samochodu dla jednostki OSP Długie, który został poświęcony przez proboszcza Parafii Strzygi ks. Macieja Jastrzębskiego oraz proboszcza Parafii w Radzikach Dużych ks. Jacka Dudkiewicza. W podziękowaniu za przybycie gościom wręczono pamiątkowe statuetki.

Całkowity koszt zakupu samochodu to 796.000 z czego 700.000 to dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz 96.000 to wkład Gminy Wąpielsk.

Nagroda Komendanta Głównego PSP

12 października 2018 r. podczas zmiany służbowej, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych nagrodę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen.brygadiera Leszka Suskiego otrzymał mł. bryg. Dariusz Łęgosz – Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Uroczystego wręczenia wyróżnienia dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie st.bryg. Grzegorz Łydkowski.

Przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości

5 października br. w siedzibie Urzędu Gminy w Brzuzem nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętu, ratującego ludzkie życie, zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Uroczystość była finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego do składania wniosków w ramach programu wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na rok 2018.

Program wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych realizowany jest we współpracy z Państwową Strażą Pożarną. Dzięki wsparciu z funduszu dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zakupiono wyposażenia i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia m.in. noże do cięcia pasów, piły ratownicze, nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów, defibrylatory, zestawy medyczne i techniczne do ratowania zdrowia i życia oraz inny sprzęt.
Zakupiony sprzęt przekazano poszczególnym jednostkom w trakcie uroczystości.

W uroczystości wzięli udział

Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Rypinie mł. bryg. Andrzej Górecki

 • Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski
 • · Prezesi i Naczelnicy Poszczególnych Jednostek OSP

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości oraz w 1% ze środków budżetu Gminy Brzuze.
Pozyskany i przekazywany sprzęt z podziałem na jednostki:

OSP Dobre
1. Zestaw ratownictwa medycznego R1 (torba ratownicza, nosze typu deska, szyny typu Kramera )

2. Butla na sprężone powietrze o pojemności 6 l – 2 szt.

3. Piła ratownicza do szyb klejonych

4. Osłona zabezpieczająca poszkodowanego

5. Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie

6. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów

7. Pilarka do drewna

8. Detektor napięcia

9. Bosak dielektryczny

10. Parawan do osłony miejsca wypadku

OSP Giżynek

1. Bosak dielektryczny

2. Butla na sprężone powietrze o pojemności 6 l – 2 szt.

3. Piła ratownicza do szyb klejonych

4. Osłona zabezpieczająca poszkodowanego

5. Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie

6. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów

7. Pilarka do drewna

8. Detektor napięcia

9. Defibrylator AED

10. Wysokościowe poduszki powietrzne z osprzętem

11. Parawan do osłony miejsca wypadu

12. Plandeka wielofunkcyjna

OSP Trąbin

1. Zbijak do szyb hartowanych

2. Nóż do pasów  bezpieczeństwa

3. Pilarka do drewna

4. Latarka akumulatorowa - 6 szt.

5. Plandeka wielofunkcyjna


Ćwiczenia - LOTOS 2018

22 września 2018 r. (piątek) odbyły się ćwiczenia praktyczne dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu rypińskiego na terenie Bazy paliw Lotos Terminale S.A. , przy ul. Dworcowa 27 w Rypinie.

Scenariusz ćwiczeń zakładał:

Około godziny 17:00 w trakcie rozładunku benzyny bezołowiowej z cysterny kolejowej do zbiorników podziemnych z niewiadomych przyczyn dochodzi do uszkodzenia jednego z przewodów paliwowych i niekontrolowanego wycieku około 5-6 m3 paliwa.Pracownicy LOTOS Terminale S.A. podejmują nieudaną próbę zatrzymania wycieku. Podczas tej operacji dochodzi do zapalenia się par rozlanego paliwa. W wyniku pożaru jeden z nich doznaje obrażeń ciała tj. oparzeń II stopnia obu kończyn górnych i twarzy. Znajdujący się w firmie pracownicy zakładu i/lub firm spedycyjnych/ ochrony obiektu podejmują nieskuteczną próbę ugaszenia pożaru oraz ewakuują osobę poszkodowaną. O godzinie 17:05 kierownik zakładu poleca zgłosić pracownikowi ochrony informację o zaistniałym zdarzeniu do stanowiska kierowania PSP w Rypinie. Dyżurny SKKP po przyjęciu zgłoszenia dysponuje w pierwszej kolejności na miejsce zdarzenia 4 zastępy z JRG Rypin, AP-250 i przyczepkę rat. chem-ekol. oraz 2 zastępy z OSP (Kowalki, Sadłowo). Na polecenie KAR-a dysponowane są pozostałe siły biorące udział w ćwiczeniu. Przybyłe na miejsce zastępy PSP i OSP przystępują do ewakuacji osób poszkodowanych, oraz udzielenia im pomocy poza strefą niebezpieczną oraz prowadzą działania gaśnicze polegające na podaniu 2 prądów piany w natarciu z działek wodno - pianowych znajdujących się na pojazdach pożarniczych. Dodatkowo dla ochrony sąsiadujących budynków ustawiono dwie kurtyny wodne. W ćwiczeniach udział brało 4 zastępów z Komendy Powiatowej PSP w Rypinie oraz 9 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Kowalki, OSP Sadłowo, OSP Długie, OSP Giżynek, OSP Wąpielsk, OSP Radziki Duże, OSP Skrwilno, OSP Rogowo, OSP Stępowo, łącznie 53 strażaków.

LIST MINISTRA JOACHIMA BRUDZIŃSKIEGO

Przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości

20 września br. w siedzibie Urzędu Gminy w Skrwilnie nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętu ratującego ludzkie życie zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Uroczystość była finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego  do składania wniosków w ramach programu wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na rok 2018.

Program wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych realizowany jest we współpracy z Państwową Strażą Pożarną. Dzięki wsparciu z funduszu dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zakupiono wyposażenia i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia m.in. noże do cięcia pasów, piły ratownicze, nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów, defibrylatory,  zestawy medyczne R1 i techniczne do ratowania zdrowia i życia oraz inny sprzęt.

Zakupiony sprzęt przekazano poszczególnym jednostkom w trakcie uroczystości. W ceremonii wzięli udział:

- Kujawsko - Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej  nadbryg. Janusz Halak

- Komendant Powiatowy PSP w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski

- Wójt Gminy Skrwilno Dariusz Kolczyński

- Przewodniczący Rady Gminy Skrwilno Robert Celebucki,

- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rypinie dh Jan Pankowski

- Prezes Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych dh Jan Góralczyk

- Prezesi i Naczelnicy poszczególnych Jednostek OSP gminy Skrwilno

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości oraz w 1% ze środków budżetu Gminy Skrwilno.

Pozyskany i przekazywany sprzęt z podziałem na jednostki:

OSP Skrwilno

 • Zestaw ratownictwa medycznego R1 (torba ratownicza, nosze typu deska, szyny typu Kramera )
 • Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów
 • Zbijak do szyb hartowanych
 • Piła ratownicza do szyb klejonych
 • Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera
 • Agregat prądotwórczy

OSP Kotowy

 • Zestaw ratownictwa medycznego R1 (torba ratownicza, nosze typu deska, szyny typu Kramera )

 • Zbijak do szyb hartowanych

OSP Przywitowo

 • Zbijak do szyb hartowanych
 • Zestaw ratownictwa medycznego R1 (torba ratownicza, nosze typu deska, szyny typu Kramera )

OSP Okalewo

 • Zbijak do szyb hartowanych

OSP Urszulewo

 • Zbijak do szyb hartowanych

Informacja

W związku z pojawieniem się nowego oznakowania  na przejazdach kolejowych postanowiliśmy przybliżyć w jaki sposób i kiedy można z niego skorzystać oraz jak może to być pomocne podczas zdarzeń na torowiskach.

Na każdym przejeździe kolejowo - drogowym zostały zamieszczone żółte naklejki, które znaleźć możemy od wewnętrznej strony na krzyżach św. Andrzeja, szlabanach lub urządzeniach służących do ich opuszczania. Znajduje się na nich indywidualny numer przejazdu kolejowo-drogowego oraz telefony alarmowe. W przypadku awarii auta na przejeździe lub wypadku, w którym pojazdy znalazły się na torowisku należy zadzwonić na nr 112 lub podane na naklejce numery telefonów i podać indywidualny numer przejazdu. Umożliwi to precyzyjnie określenie jego miejsca, a pracownicy kolei wstrzymają ruch pociągów na danej trasie. Na zdjęciu widoczny jest przejazd kolejowo - drogowy w Rypinie przy ul. Mławskiej. Pamiętajmy, to oznakowanie i wiedza o nim może komuś uratować życie.

 

25 lat pracy i służby

19 września 2018 roku st. ogn. Sławomir Piotrowski dowódca zastępu oraz st. ogn. Rafał Orędowski starszy operator sprzętu specjalnego w Komendzie PSP w Rypinie obchodzili 25-lecie pracy i służby.

Z tej okazji w dniu 19 września Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Grzegorz Łydkowski wraz  z pracownikami Komendy podziękował za dotychczasową pracę i służbę, wręczył listy gratulacyjne st. ogn. Sławomiraowi Piotrowskiemu oraz st. ogn. Rafałowi Orędowskiemu.

Życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości

14 września br. w siedzibie Urzędu Gminy w Rypinie nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętu, ratującego ludzkie życie, zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Uroczystość była finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego do składania wniosków w ramach programu wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na rok 2018.

Program wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych realizowany jest we współpracy z Państwową Strażą Pożarną. Dzięki wsparciu z funduszu dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zakupiono wyposażenia i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia m.in. noże do cięcia pasów, piły ratownicze, nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów, defibrylatory, zestawy medyczne i techniczne do ratowania zdrowia i życia oraz inny sprzęt.
Zakupiony sprzęt przekazano poszczególnym jednostkom w trakcie uroczystości.

W uroczystości wzięli udział

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski

 • · Wójt Gminy Rypin Janusz Tyburski
 • · Prezesi i Naczelnicy Poszczególnych Jednostek OSP

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości oraz w 1% ze środków budżetu Gminy Rypin.
Pozyskany i przekazywany sprzęt z podziałem na jednostki:

OSP Godziszewy
1. Pilarka do drewna
2. Latarka akumulatorowa – 6 szt.

OSP Kowalki

1. Defibrylator

2. Butla na sprężone powietrze o pojemności 6 l – 2 szt.

3. Bosak dielektryczny 1 szt.

4. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów

5. Latarka akumulatorowa – 4 szt.

6. Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie

OSP Sadłowo

1. Defibrylator

2. Butla na sprężone powietrze o pojemności 6 l – 2szt.

3. Bosak dielektryczny 1 szt.

4. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów

5. Latarka akumulatorowa – 4 szt.

6. Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie

OSP Stępowo

1. Agregat prądotwórczy

2. Przenośny zestaw oświetleniowy

3. Latarka akumulatorowa – 4 szt.

OSP Zakrocz

1. Agregat prądotwórczy

2. Latarka akumulatorowa – 4 szt.

OSP Rypałki

1. Przenośny zestaw oświetleniowy

2. Pilarka do drewna

3. Latarka akumulatorowa – 4 szt.

20 lat pracy i służby

11 września 2018 roku ogn. Artur Dudkiewicz starszy ratownik- kierowca  w Komendzie PSP w Rypinie obchodził 20-lecie pracy i służby.

Z tej okazji w dniu 11 września Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Grzegorz Łydkowski wraz  z pracownikami Komendy podziękował za dotychczasową pracę i służbę, wręczył list gratulacyjny ogn. Arturowi Dudkiewiczowi

Życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Dożynki Powiatowe 2018

W dniach 7 - 9 września na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie  odbyły się Dożynki Powiatowe połączone z XXVIII Targami Rypin Agra. Uroczystości dożynkowe rozpoczął przemarsz barwnego korowodu z udziałem orkiestry dętej Zespołu Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie, pocztów sztandarowych, przedszkolaków miejskich przedszkoli w strojach regionalnych, wieńców dożynkowych, rolników wraz ze starostami dożynek, władz rządowych i samorządowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i zaproszonych gości min. Zastępca Kujawsko Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sławomira Herbowskiego oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie st. bryg. Grzegorza Łydkowskiego. Wszystkich zgromadzonych podczas święta plonów przywitali gospodarze uroczystości: Zbigniew Zgórzyński – Starosta Rypiński oraz Paweł Grzybowski – Burmistrz Miasta Rypin. Głos zabrali również zaproszeni na uroczystości goście w tym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który objął honorowym patronatem tegoroczne dożynki.

Centralnym punktem uroczystości była msza święta dziękczynna, o którą w imieniu rolników poprosili starostowie dożynek Pan Andrzej Meller  oraz Pani Iwona Śliwińska. Liturgię koncelebrowali ks. Infułat Marek Smogorzewski – Dziekan Dekanatu Rypińskiego oraz ks. Kanonik Andrzej Krasiński – Proboszcz Parafii św. Trójcy w Rypinie. Homilię do zgromadzonych wygłosił ks. Infułat Marek Smogorzewski.

TURNIEJ STRAŻACKI W PIŁCE NOŻNEJ

W dniu 31.08.2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie odbył się Turniej zmianowy o Puchar Komendanta Powiatowego w Rypinie.

W turnieju udział brały cztery drużyny  utworzone ze zmian służbowych oraz Komendy Powiatowej PSP w Rypinie. Gościnie zagrali także emeryci Komendy Powiatowej PSP w Rypinie. Skład drużyn przedstawiał się następująco:

Drużyna A

Górecki Andrzej, Wąsicki Radosław, Kierkowski Andrzej, Żbikowski Zbigniew, Czarnecki Marcin, Pankowski Rafał, Piotrowski Sławomir, Chudowolski Grzegorz, Muranowski Marcin

Drużyna B

Okraszewski Janusz, Fodrowski Radosław, Orędowski Rafał, Łęgosz Dariusz, Dudkiewicz Artur, Raczkowski Rafał, Siudowski Jacek, Bieżuński Jarosław, Lutkiewicz Rafał

Drużyna C

Murawski Marek, Górecki Tomasz, Filipski Krzysztof, Meller Krzysztof, Budka Grzegorz, Sowiński Krystian, Jastrzębski Sławomir, Grabowski Zbigniew

Drużyna D

Nowiński Cezary, Kurowski Artur, Stefański Tomasz, Błażejczyk Mirosław, Szrull Andrzej, Dąbrowski Paweł, Trojakowski Michał, Matyjasik Sławomir, Kaniewski Arkadiusz

Po zaciętej rywalizacji klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco.

I miejsce - Drużyna B

II miejsce - Drużyna D

III miejsce - Drużyna C

IV miejsce - Drużyna A

Gratulujemy wyników !!!

Poprawiony (poniedziałek, 10 grudnia 2018 13:05)