RODO
KOŁO EMERYTÓW PSP
NSZZ Solidarność
Statystyki
Licznik Odwiedzin
Dzisiaj153
Wczoraj223
Wizyt w tygodniu527
Wizyt w miesiącu3462
Łącznie wizyt135932

VCNT - Visitorcounter
Kalendarz
Zegar
POGODA

 

tel. (54) 280 37-37 (54) 280 91-53 Herb

woj. kujawsko-pomorskie
ul. Strażacka 4, 87-500 Rypin


TELEFONYALARMOWE:     998    112

Poradnik „Hymn Polski” czyli jak śpiewać z szacunkiem i bez błędów

Poradnik pt. „Hymn Polski” jest dostępny w formie pliku do czytania i do samodzielnego wydrukowania tutaj

STOP POŻAROM TRAW

WIĘCEJ

 

 

film - życzenia


 

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W sobotę 13 kwietnia 2019 roku w siedzibie Nadleśnictwa Skrwilno w powiecie rypińskim odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa kujawsko-pomorskiego, któremu przewodniczył Prezes druh Zdzisław Dąbrowski. Uczestników spotkania oraz zaproszonych gości wśród których znaleźli się również przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej na czele z nadbryg. Januszem Halakiem – Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, którą w imieniu Dyrektora RDLP w Toruniu Bartosza Michała Bazela reprezentowała Pani Honorata Galczewska, powitali gospodarz gminy Skrwilno Wójt Dariusz Kolczyński oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilno Tomasz Gnap. Druhowie w trakcie posiedzenia podsumowali swoją działalność oraz przedstawili informacje o pracy Prezydium Zarządu, realizacji budżetu za 2018 rok, kampanii sprawozdawczej  w OSP, Turnieju Wiedzy Pożarniczej i zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a także obchodach Dnia Strażaka i odznaczeniach korporacyjnych. Nie zabrakło również informacji dotyczącej dotacji celowej dla jednostek OSP i współpracy z Lasami Państwowymi oraz Państwową Strażą Pożarną. Przed podjęciem uchwał i dyskusją, ważnym elementem posiedzenia była informacja Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbrygadiera Janusza Halaka na temat stanu ochrony przeciwpożarowej w naszym województwie oraz funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Pan Komendant szczegółowo omówił statystykę zdarzeń w 2018 roku na terenie województwa, podziękował druhom za swoją działalność statutową a także za udział w likwidacji zdarzeń i wsparcie w tym zakresie PSP. Przedstawiona została również informacja dot. dofinansowania Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków budżetu państwa, które w roku 2018 wyniosło około 30 mln zł. Zaznaczył, że środki z roku na rok są coraz większe i przeznaczone były między innymi na zakup 36 samochodów ratowniczo-gaśniczych, łodzi z silnikami zaburtowymi, sprzętu do ratownictwa medycznego itd. Posiedzenie zakończyło się wspólnym  poczęstunkiem, na który zaprosili wszystkich gospodarze spotkania.

 


"spoKREWnieni służbą"

9 kwietnia w ramach ogólnopolskiej akcji "spoKREWnieni służbą" w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie odbyła się zbiórka krwi. Celem akcji było oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym, oraz zebranie jak największej ilości krwi dla poszkodowanych w wypadkach i chorych. W akcji uczestniczyło 7 funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej PSP w Rypinie, 12 druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu oraz 5 uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół nr 2.  W ramach akcji oddano 10,8 litrów krwi.Szkolenia przypominające dla druhów z OSP.

Ratowanie życia ludzkiego podczas pożarów, wypadków drogowych i innych miejscowych zagrożeń to jedno z zadań jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Utrzymywanie wysokiego poziomu prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych wymaga wielu godzin szkoleń i ćwiczeń. W dniach 06 - 07 kwietnia 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie zorganizowane zostało szkolenia przypominające z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, sprzętu OUO, ratownictwa technicznego, działań ratowniczo - gaśniczych dla druhów OSP z powiatu rypińskiego włączonych  do KSRG oraz wspomagających system.

W szkoleniu uczestniczyło 80 druhów.


 

 

 

Ćwiczenia w Ugoszczu

W dniach 21-23 marca 2019 r. przeprowadzono ćwiczenia wszystkich zmian służbowych Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Rypinie w budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ugoszczu gm Brzuze.
Ćwiczenia miały na celu zapoznanie ratowników z: lokalizacją wyjść ewakuacyjnych, zaopatrzeniem w wodę do celów gaśniczych, rozmieszczeniem urządzeń przeciwpożarowych a także możliwością dojazdu pojazdów ratowniczych do obiektu. W ćwiczeniach brały również Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

 

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

 

29 marca 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie przeprowadzone zostały eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Pod czujnym okiem komisji do zmagań przystąpili laureaci etapów gminnych, podzieleni na dwie grupy wiekowe. Turniej składał się z testu pisemnego i części ustnej, podczas której uczestnicy odpowiadali na wylosowane pytania. Młodzież wykazała się znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy i zachowania w sytuacjach zagrożenia.

Wyniki konkursu:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe:

  1. Martyna Tomaszewska – Szkoła Podstawowa w Ostrowitem
  2. Monika Sieczkowska - Szkoła Podstawowa Skudzawy
  3. Natalia Błażejewska - Szkoła Podstawowa Stępowo
  4. Julia Moczkowska – Szkoła Podstawowa w Rogowie
  5. Oliwia Raczkowska - Szkoła Podstawowa Radziki Duże

II grupa wiekowa – gimnazja

  1. Agnieszka Bilicka – Gimnazjum w Kowalkach
  2. Jakub Okoński – Gimnazjum w Skrwilnie
  3. Agata Rutkowska – Gimnazjum w Radzikach Dużych

 

Sprawny i prawidłowy przebieg etapu powiatowego zapewniło jury w składzie: st. kpt. Mirosław Ochoński (przewodniczący), mł. bryg. Tomasz Sokołowski, mł. bryg. Andrzej Górecki i mł. bryg. Dariusz Łęgosz.

Na zakończenie spotkania  Komendant Powiatowy PSP w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski oraz  prezes zarządu powiatowego ZOSP RPJan Pankowskiwręczyli uczestnikom turnieju pamiątkowe dyplomy i nagrody. Upominki otrzymali także wyróżnieni uczestnicy konkursu plastycznego „Młodzież zapobiega pożarom”, którzy przygotowali rysunki dotyczące pracy strażaków: gaszenia pożarów czy usuwania skutków powodzi.

Wizyta Komendanta Głównego PSP w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie

16 marca 2019 roku Komendant Główny Państwowej Straży Państwowej gen. brygadier Leszek Suski wizytował Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie. W obecności Zastępcy Kujawsko - Pomorskiego Komendanta  Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Jacka Kaczmarka oraz Komendanta Powiatowego PSP w Rypinie st. bryg. Grzegorza Łydkowskiego zapoznał się z bieżącym funkcjonowaniem i wyposażeniem rypińskiej komendy. Po zapoznaniu się z warunkami pełnienia służby strażaków przedstawił funkcjonariuszom najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania PSP. Omówiony został m.in. program modernizacji służb, rozdział środków finansowych  na sprzęt oraz wyposażenie komend. Komendant Główny PSP przedstawił kwestie dot. zakupionego sprzętu dla PSP, jak również dla OSP. Docenił i podziękował za włożoną pracę w utrzymanie sprzętu, pomieszczeń socjalnych i ogólną sprawność strażaków JRG a także za wzorową współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi. Na koniec wizyty przedstawił strażakom plan wzrostu wynagrodzeń w 2020 roku.

Złożenie meldunku przez Komendanta Powiatowego PSP w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowskiego

Przywitanie się Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego z załogą.

Przegląd sprzętu znajdującego się na wyposażeniu komendy powiatowej.

Spotkanie ze strażakami pełniącymi służbę.

Podsumowanie wizyty Komendanta w Komendach PSP województwa Kujawsko - Pomorskiego

Kampania społeczna w KP PSP RYPIN

W dniach 11 - 14 marca 2019 roku funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie w ramach kampanii społecznych "Kręci mnie bezpieczeństw, oraz  "Stop Pożarom Traw" uczestniczyli w spotkaniach poświęconych  tematu bezpieczeństwa dzieci podczas całego roku szkolnego, jak również z podniesieniem świadomości dzieci w zakresie zagrożeń związanych z podpalaniem nieużytków rolnych. Zajęcia odbyły się w szkołach podstawowych w: Długiem, Starorypinie Prywatnym, Radzynku i Sadłowie.

 

SpoKREWnieni służbą 2019

Dla uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych  na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, a tym samym na terenie Rypina zainaugurowana zostanie ogólnopolska akcja honorowego krwiodawstwa  pod hasłem „spoKREWnieni służbą".

W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych zapraszamy w dniu 09 kwietnia 2019 r.  od godziny 12:00 do Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie. Zapraszamy serdecznie również druhów z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu rypińskiego. Szczegółowych informacji udziela Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Rypinie mł. bryg. Dariusz Łęgosz.

Zebranie sprawozdawcze w OSP Sadłowo

Dnia 09 marca 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Sadłowo za rok 2018. Na zebranie licznie przybyli zaproszeni goście :  Janusz Tyburski Wójt Gminy Rypin, Przewodnicząca Rady Gminy Rypin Pani Wiesława Sokołowska wraz z radnymi, st. bryg Grzegorz Łydkowski Komendant Powiatowy PSP w Rypinie, Tomasz Jezierski Prezes Gminny OSP. Po przywitaniu gości, wybraniu przewodniczącego i protokolanta zebrania przedstawiono sprawozdanie za rok 2018 i plan działalności na rok 2019. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski który przekazał i omówił pismo Pana Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącego podsumowania roku 2018 oraz odczytał list Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  w Toruniu skierowanego do druhów Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.Zdarzenia

10.03.2019 - BUDYNEK MIESZKALNY

W dniu 10 marca 2019 r. ok. godz. 09:50 do Stanowiska Kierowania KP PSP w Rypinie wpłynęło zgłoszenie o palącym się budynku mieszkalnym w m. Skrwilno. Po przybyciu zastępów na miejsce zdarzenia zastano palące się poddasze nieużytkowe budynku jednorodzinnego. Mieszkańcy opuścili dom przed przybyciem ratowników i znajdowali się na zewnątrz obiektu. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przy użyciu podnośnika SHD-23 strażacy zabezpieczeni w sprzętu ochrony układu oddechowego podali prądy wody na palący się dach i ugasili pożar. Kolejne działania strażaków polegały na rozbiórce spalonej więźby dachowej i zabezpieczeniu budynku plandekami przed opadami atmosferycznymi. W działaniach udział brały 3 zastępy z Komendy Powiatowej PSP w Rypinie oraz 2 zastępy OSP ze Skrwilna i Przywitowa.

 

Targi Pracy Rypin 2019

W dniu 07 marca 2019 r.  w Rypińskim Centrum Sportu odbyły się Targi Pracy. Organizatorem wydarzenia była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rypinie przy współpracy z Zespołem Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie i Punktem Pośrednictwa Pracy OHP.  Była to doskonała okazja do zaprezentowania szkół oraz lokalnych przedsiębiorców i firm. Nie zabrakło również funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej PSP w Rypinie w osobach mł. bryg. Tomasza Sokołowskiego oraz mł. asp. Jarosława Bieżuńskiego, którzy przedstawili specyfikę służby w Państwowej Straży Pożarnej, zasady naboru do służby oraz system kształcenia w zdobyciu zawodu strażaka. Na spotkaniu przedstawiono również tematykę związaną z trwającymi właśnie kampaniami społecznymi: "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa oraz Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny"

Film o Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w PoznaniuZebranie sprawozdawcze w OSP ŻAŁE

Dnia 02 marca 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Żałe za rok 2018. Na zebranie licznie przybyli zaproszeni goście : Jan Koprowski - Wójt Gminy Brzuze , mł. bryg Andrzej Górecki - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Rypinie, Mieczysław Wardencki - Komendant Gminny OSP, Ryszard Kaźmierkiewicz Prezes Gminny OSP. Po przywitaniu gości, wybraniu przewodniczącego i protokolanta zebrania przedstawiono sprawozdanie za rok 2018 i plan działalności na rok 2019. Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Rypinie mł. bryg. Andrzej Górecki który przekazał i omówił pismo Pana Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącego podsumowania roku 2018 oraz odczytał list Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  w Toruniu skierowanego do druhów Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AWANS W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W RYPINIE

W dniu 25 lutego 2019 podczas zmiany służbowej Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Rypinie mł. bryg. Andrzej Górecki wręczył st. sekc.Pawłowi Dąbrowskiemu decyzje o mianowaniu na stanowisko starszego technika w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. kwatermistrzowskich w służbie stałej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie. Życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Zebranie sprawozdawcze w OSP Kowalki

Dnia 23 lutego 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Kowalki za rok 2018. Na zebranie licznie przybyli zaproszeni goście : dh. Zdzisław Dąbrowski- Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu , Janusz Tyburski -Wójt Gminy Rypin , mł. bryg Andrzej Górecki - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Rypinie,  Wiesława Sokołowska - Przewodnicząca Rady Gminy Rypin, Tomasz Jezierski -Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rypinie, Wojciech Czapliński-Wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Rypinie. Po przywitaniu gości, odśpiewaniu hymnu, wybraniu przewodniczącego i protokolanta zebrania przedstawiono sprawozdanie za rok 2018 i plan działalności na rok 2019. Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Rypinie mł. bryg. Andrzej Górecki który przekazał i omówił pismo Pana Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącego podsumowania roku 2018 oraz odczytał list Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej                w Toruniu skierowanego do druhów Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 

PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE

W dniu 22 lutego 2019 roku, odbyło się uroczyste pożegnanie starszego inspektora ds. kwatermistrzowskich asp. sztab. Andrzeja Kierkowskiego, który przeszedł na zaopatrzenie emerytalne, po ponad 25 latach nieprzerwanej służby.  Podczas zmiany służbowej  Komendant Powiatowy st. bryg. Grzegorz Łydkowski w  imieniu wszystkich funkcjonariuszy podziękował za wieloletnią służbę i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Pan asp. sztab. Andrzej Kierkowski w roku 2002 ukończył w systemie przemiennym Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W trakcie pełnienia służby wykonywał obowiązki z zakresu ratownika, ratownika – kierowcy, dyżurnego operacyjnego oraz starszego inspektora w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Kwatermistrzowskich. Doświadczenie zawodowe tego strażaka pozwalało na realizowanie przez niego obowiązków w podziale bojowym poprzez pełnienie służb na zmianach służbowych i dyżurów domowych. Jego postawa służbowa, stosunek do nałożonych obowiązków zasługujące na wysoki stopień uznania. W sposób szczególny uczestniczył w procesie modernizacji i budowie siedziby Komendy Powiatowej PSP w Rypinie. Był bezpośrednio zaangażowany w realizację inwestycji oraz pozyskiwanie nowego sprzętu oraz pojazdów będących na wyposażeniu Komendy Powiatowej PSP w Rypinie, co wymagało dodatkowego zaangażowania i pracy poza wyznaczonym czasie służby. Służył także pomocą w pozyskiwaniu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych sprzętu i pojazdów pożarniczych.

 

 

 

WYRÓŻNIONY STRAŻAK

W dniu 18 lutego 2019 podczas zmiany służbowej Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Rypinie mł. bryg. Andrzej Górecki wręczył st. ogn. Rafałowi Orędowskiemu list gratulacyjny od Komendanta Powiatowego PSP w Sierpcu za profesjonalnie działania ratownicze i  udzieloną pomoc poszkodowanym w wypadku, który miał miejsce w dniu 5 lutego 2019 r w m. Dąbkowa Parowa powiat sierpecki.

"W kolejce po życie"

11 lutego obchodzony jest Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Numer alarmowy 112 funkcjonuje w całej Unii Europejskiej. W naszym województwie operatorzy obsługujący połączenia alarmowe na numer 112 w 2018 r. odebrali blisko 1,5 mln połączeń! Pamiętaj! Numer alarmowy 112 służy tylko w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.Czy wiesz, że pogotowie energetyczne, gazowe, ciepłownicze, kanalizacyjne, straż miejska, służby ratunkowe nad wodą i w górach to instytucje, które MAJĄ SWÓJ OSOBNY ZGŁOSZENIOWY NUMER TELEFONU ?!!!Tego dnia Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz rozpoczął kampanie informacyjno-edukacyjną "W kolejce po życie!", która ma uświadomić społeczeństwo w jakich sytuacjach powinniśmy wybierać numer 112 na swoich telefonach!

1_m_2

W 2018 roku w naszym województwie było ponad milion czterysta tysięcy zgłoszeń pod numer 112. Ponad 76% było: fałszywych, złośliwych, anulowanych… Numer alarmowy 112 służy tylko w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Nie blokuj! 112 - kolejka po życie!

112

 

ZDARZENIA

05.02.2019 r.  - BUDYNEK GOSPODARCZY

W dniu 05 lutego ok. godz. 20:55 wpłynęło zgłoszenie o  palącym się budynku gospodarczym w m. Czumsk Duży gm. Rogowo. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano budynek gospodarczy całkowicie objęty pożarem. Właściciel na miejscu poinformował, że nie ma osób poszkodowanych oraz że w jednym z pomieszczeń znajdują się plastikowe kanistry z paliwem (ON). Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia podano dwa prądy wody w natarciu na palący się budynek oraz jeden prąd wody o w obronie. Po lokalizacji pożaru przystąpiono do prac rozbiórkowych przy użyciu podręcznego sprzętu burzącego. Z jednego z pomieszczeń wyniesiono pojemniki z paliwem oraz dwie butle z gazem propan - butan. Na tym zakończono działania. W działaniach udział brały Zastępy OSP Kowalki, Skrwilno, Kobrzyniec oraz dwa samochody z KP PSP w Rypinie.

 

06.02.2019 r.  - SAMOCHÓD OSOBOWY

W dniu 06 lutego ok. godz. 10:35 wpłynęło zgłoszenie o uderzeniu samochodu osobowego w drzewo w m. Strzygi (granica terenu chronionego KP PSP w Rypinie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia  zastano samochód osobowy VW Touareg znajdujący się w rowie. Pojazdem podróżował samodzielnie mężczyzna, który w skutek obrażeń nie był w stanie samodzielnie opuścić pojazdu. Poszkodowany uskarżał sie na ból w okolicy kończyn dolnych oraz miednicy. Miejsce zdarzenia zabezpieczono Strażacy przystąpili do udzielania KPP poszkodowanemu. Wykonanie dostępu do poszkodowanego nie wymagało użycia narzędzi hydraulicznych. Strażacy zabezpieczyli pojazd poprzez odłączenie zasilania akumulatorowego. Poszkodowany został przekazany przybyłemu na miejsce zdarzenia ZRM, który zabrał mężczyznę do szpitala. Dalsze czynności dochodzeniowo - śledcze podjęła policja. Ruch odbywał sie wahadłowo. W działaniach udział brał zastęp OSP Osiek, OSP Strzygi, dwa samochody z KP PSP w Rypinie oraz dwa samochody z KP PSP w Brodnicy.

NARADA W KP PSP W RYPINIE ZA ROK 2018

W dniu 01 lutego 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Rypinie odbyła się narada służbowa, na której dokonano podsumowania działalności Komendy Powiatowej PSP w Rypinie i Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu rypińskiego w roku 2018. W naradzie uczestniczyli: Zastępca Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Sławomir Herbowski, Dyrektor Zarządu Wojewódzkiego ZOPSP RP w Toruniu dh Piotr Tomaszewski, wicestarosta rypiński dh Piotr Czarnecki, przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Rypinie, pracownicy Urzędów Gmin prowadzących sprawy ochrony p.pożarowej oraz prezesi i druhowie OSP. Podczas narady poruszone zostały tematy dotyczące realizacji zakupów w ramach dotacji budżetowej dla jednostek OSP. Omówiono również wyniki inspekcji operacyjno – technicznej w OSP w 2018 r., analizę wyszkolenia, wyniki przeglądu technicznego sprzętu i wyposażenia jednostek. Przedstawiona została także działalność KP PSP w Rypinie w kontekście kampanii społecznych MSWiA oraz KG PSP. Na zakończenie narady głos zabrał Zastępca Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, który podsumował działalność Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, realizację zakupów sprzętu dla OSP oraz przedstawił plany na rok 2019.

 

Ćwiczenia na lodzie

W ćwiczeniach uczestniczyli m.in. strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Rypinie oraz druhowie z wybranych jednostek OSP z terenu powiatu rypińskiego. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych podczas zdarzeń na obszarach zalodzonych z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Praktyczna część ćwiczeń obejmowała dwa epizody: pierwszy polegał na doskonaleniu umiejętności związanych z podejmowaniem poszkodowanego, pod którym załamał się lód i nie może wydostać się o własnych siłach z wody, drugi - ewakuacja osoby znajdującej się na lodzie, która nie jest w stanie samodzielnie zejść, ponieważ lód pęka. Ćwiczenia obyły się w m. Skrwilno, Kopiec oraz Brzuze.

 

20 lat pracy i służby

23 stycznia 2019 roku st. sekc. Artur Kurowski starszy ratownik w Komendzie PSP w Rypinie obchodził 20-lecie pracy i służby.

Z tej okazji w dniu 23 styczniaa podczas zmiany służbowej Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Grzegorz Łydkowski wraz  z pracownikami Komendy podziękował za dotychczasową pracę i służbę, wręczył list gratulacyjny st. sekc. Arturowi Kurowskiemu.

Życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.


 

Bezpieczne ferie zimowe w powiecie rypińskim

W ramach organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Rypinie cyklu spotkań pt. "Bezpieczne ferie zimowe", "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny", "Czujka na Straży twojego bezpieczeństwa", na terenie szkół podstawowych w powiecie rypińskim będą odbywać się cykliczne spotkania, w trakcie których zostaną przeprowadzone z dziećmi pogadanki, gdzie strażacy będą przybliżali dzieciom zasady bezpiecznych zachowań w okresie zimowych. Wszyscy zainteresowani będą mogli odwiedzić strażnicę, aby poznać charakter strażackiej służby, wyposażenie indywidualne strażaka oraz sprzęt i pojazdy pożarnicze..

W dniach 10 - 11 odbyły się pierwsze z tego cyklu spotkania. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rypinie spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Kowalkach oraz Szkoły Podstawowej w Rogowie. Przeprowadzili pogadankę o sposobach bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii zimowych, zasadach zachowania się na lodzie oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 

Spotkanie opłatkowo - noworoczne w Rypinie

W dniu 03 stycznia 2019 r. w Rypinie odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne zorganizowane wspólnie przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Rypinie, w którym udział wziął Kujawsko - Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Halak. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Ardanowski, Poseł  na Sejm Pani Joanna Borowiak, Wicewojewoda Kujawsko - Pomorski Pan Józef Ramlau, Sekretarz Premiera Mateusza Morawieckiego Pani Anna Gembicka, Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego Pan Ryszard Bober, radni powiatowi i miejscy, naczelnicy wydziałów oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Rypińskiego jak również przedstawiciele służb mundurowych  w tym Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski oraz Komendant Powiatowy Policji insp Paweł Cichacki.

Uroczystość zaszczycili księża: ks. infułat Marek Smogorzewski Proboszcz Parafii Świętego Stanisława Kostki w Rypinie, ks. kanonik Andrzej Krasiński Proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Rypinie, którzy złożyli życzenia świąteczne oraz wprowadzili zebranych w świąteczny nastrój odczytując fragment ewangelii.

Zgodnie z polskim obyczajem uczestnicy spotkania łamali się opłatkiem, składając sobie serdeczne życzenia.

Nowy Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Rypinie

W dniu 28 grudnia 2018 roku w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji mianowania na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie podczas której Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie  wręczył  akt mianowania mł. bryg. Cezaremu Nowińskiemu. Była to również okazja do wręczenia asp. Radosławowi Wąsickiemu decyzji o awansie na stanowisko starszego dyżurnego stanowiska kierowania. Podczas zbiórki Komendant Powiatowy PSP w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i wysokie efekty w realizacji zadań służbowych wręczył nagrodę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Mirosławowi Ochońskiemu oraz nagrody Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Tomaszowi Sokołowskiemu oraz asp. sztab. Andrzejowi Kierkowskiemu.

Strażacy OSP zatankują taniej na stacjach Orlen i Bliska

Od stycznia strażacy, działający w jednostkach OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, będą tankować paliwo taniej. Zniżka, naliczana na podstawie karty lojalnościowej to 8 groszy za każdy litr paliwa na stacjach Orlen i Bliska.

Umowę w tej sprawie podpisał Daniel Obajtek - prezes zarządu PKN Orlen oraz Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski.

Program lojalnościowy wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. Do udziału w programie uprawnieni są czynni zawodowo druhowie OSP z jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Program lojalnościowy uprawnia do indywidualnego korzystania przez każdego strażaka z rabatu w wysokości 8 groszy za każdy litr paliwa na stacjach ORLEN oraz na stacjach BLISKA.

PKN ORLEN jako firma odpowiedzialna społecznie angażuje się w projekty ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Od wielu lat współpracujemy z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, które na co dzień służą milionom Polaków. "Rabat na paliwo dla tej grupy traktujemy nie tylko jako wsparcie, ale także inwestycję. W ten sposób doceniamy ich zaangażowanie w ochronę i ratowanie ludzkiego życia. Dzisiejsza umowa oznacza, że blisko 100 tys. członków tej formacji już od Nowego Roku będzie miało możliwość korzystania             z atrakcyjnych rabatów na paliwo" – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN.

W kraju do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego należy ok. 4,4 tys. jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych uprawnionych jest ponad 100 tys. strażaków-ochotników.

PKN ORLEN w ramach „Programu pomocy jednostkom straży pożarnych" systematycznie przekazuje środki finansowe. W ciągu 18 lat straż pożarna otrzymała ponad 12 milionów złotych, które zainwestowano m.in. w sprzęt przeciwpożarowy, ratownictwa wodnego                  i przeciwpowodziowego, sprzęt ratownictwa drogowego i technicznego, ratownictwa medycznego, ratownictwa chemicznego, ekologicznego oraz wysokościowego.

W ramach tego programu w dniu 27 grudnia 2018 r. w Komedzie Powiatowej PSP w Rypinie odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego z terenu powiatu rypińskiego, podczas którego Komendant Powiatowy st. bryg. Grzegorz Łydkowski wraz ze swoim zastępcą mł. bryg. Andrzejem Góreckim przekazali karty lojalnościowe dla uprawnionych druhów.

 

 

 

 

Życzenia świąteczno-noworoczne Komendanta Głównego PSP


Życzenia świąteczno-noworoczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego


Życzenia świąteczno-noworoczne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego

Spotkanie opłatkowe w Rypinie

19 grudnia 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie odbyło się spotkanie opłatkowe. W spotkaniu wzięli udział funkcjonariusze, pracownicy cywilni, emeryci Komendy Powiatowej PSP w Rypinie oraz zaproszeni goście w osobach: st. bryg. Sławomir Herbowski – Zastępca Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Paweł Grzybowski – Burmistrz Miasta Rypin, Jarosław Sochacki – Starosta Rypiński, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Mirosław Dąbrowski, ks. Mariusz Stasiak – kapelan strażaków Państwowej Straży Pożarnej Województwa Kujawsko - Pomorskiego, ks. infułat Marek Smogorzewski Proboszcz Parafii Świętego Stanisława Kostki w Rypinie, ks. Kanonik Andrzej Krasiński Proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Rypinie, dh Jan Pankowski Prezes Powiatowy ZOSP w Rypinie.
Komendant podziękował strażakom za zaangażowanie w przeprowadzonych akcjach, a także w pracach na rzecz tutejszej jednostki oraz złożył wszystkim zgromadzonym i przybyłym na spotkanie i ich rodzinom życzenia Bożonarodzeniowe.

 

 

SZKOLENIE POCZTÓW SZTANDAROWYCH JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH POWIATU RYPIŃSKIEGO

8 grudnia 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Rypinie odbyło się szkolenie z zakresu musztry dla składów pocztów sztandarowych i dowódców uroczystości dla druhów Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu rypińskiego. Zajęcia obejmowały wykład teoretyczny oraz ćwiczenia praktyczne podczas których doskonalono musztrę min. z zakresu defilady pododdziałów pożarniczych oraz zachowania składów pocztów sztandarowych w trakcie strażackich uroczystości.

Szkolenie przeprowadził Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Rypinie mł. bryg. Dariusz Łęgosz.

 

 

Poprawiony (piątek, 19 kwietnia 2019 11:48)

Więcej…